Tips! Gå med i facebookgruppen som diskuterar Insplorion AB…

Batteriprojektet

I inlägget i april gav jag lite tankar strax innan bolaget släppte nyheten om att integreringen av sensorerna lyckades. Målsättningen i projektet var att tillverka battericeller med integrerade sensorer med kommersiella tillverkningsmetoder. Det viktiga i detta anser jag vara att man förbereder för kommersialisering, inte enbart testar om det är möjligt. Det är en viktig del då de nu spelar fram bollen väldigt långt inför nästa fas när de ska närma sig aktörer att samarbeta med.

Det som är kvar nu är dokumentationen från Uppsala Universitet som bör innehålla mätdata och output från sensorerna. Dessa resultat planerades, enligt VD-ordet till senaste delårsrapporten, att vara klara kring halvårsskiftet. Om de skulle publicera dessa resultat vid halvårsskiftet eller om Uppsala Universitet lämnar över dessa till Insplorion AB för tolkning är oklart. Om vi dock utgår från att halvårsskiftet är 31/6 så bör det vara något på gång i närtid i alla fall. Patrik nämner också att dialogen nu kan intensifieras med industrin när nu prototypen är klar vilket också förtydligas i Investerarbrevet #6. I detta tycker jag mig också se att informationen förbättras något, i fraser som:

  • ”När diskussionerna med industrin nu intensifieras och blir mer konkreta så kommer projektet allt närmare en kommersialisering.”
  • ”Bägge parter beskriver den lyckade integreringen som något av ett genombrott.”
  • ”I det här sammanhanget har också överenskommelsen med ett större, ej namngivet, USA-baserat multinationellt komponentföretag stor betydelse.”
  • ”Med en mer exakt mätning uppskattas batteriets kapacitet kunna utnyttjas upp till 25 procent bättre, vilket förväntas få stor betydelse för inte minst elbilsmarknaden.”

Från och med nu ser jag mig samma händelseutveckling som PARC (Xerox) har haft. Det vill säga, avtal med större aktör/-er som sedan gör att projektet flyttas till en miljö där storskalig produktion är målet och där det finns större resurser för storskalig testning. I PARC’s fall har detta gjorts med GM och LG Chem.

I Insplorions fall skulle detta kunna ske med exempelvis Panasonic (som nämnts) och Littelfuse (som misstänks vara den bekostande partnern). Min egen slutsats är att Panasonic och de andra större batteritillverkarna bevakar LG Chem och vad de sysslar med, att de bedriver projektet med PARC bör ge tillräcklig motivation för att starta ett motsvarande för att bemöta eventuella framtida konkurrensfördelar. Utöver detta förväntar jag mig att affärer via AGM kan komma till stånd. De har redan ett nätverk de kan bearbeta och införsäljning till projekt av mindre skala bör kunna startas som en del i utvecklingen. Steve Farmer på AGM Batteries ltd. säger följande i Investerarbrevet #6;

Insplorion-sensorn ger utmärkta möjligheter för laddningsmätning direkt i batteriet. Vi på AGM är entusiastiska över samarbetet med Insplorion, säger Steven Farmer, som är chief operating officer på AGM Batteries.

Det blir inte tydligare än så för mig gällande deras ambitioner att samarbeta. Och vad gäller AGM så har Insplorion tydligt förklarat i memorandumen att detta benet för batterisensorn är låga volymer och hög marginal till skillnad från den multinationella aktören som kan betyda höga volymer och lägre marginal.

Det är också lätt att få väldigt hög fokus på elbilar och det ligger naturligt, men som jag tidigare har nämnt så är Grid & Renewals ett enormt område som växer kraftigt varje dag, och även där kan vi komma att se samarbeten. Vägledande här är återigen PARC som nyligen startat ett samarbete med Consolidated Edison Co. of New York och General Electric Grid Solutions för att kliva in på denna marknaden. Anledningen till att jag anser att detta är högintressant är att, som jag nämnde i förra inlägget, så är dessa anläggningar enorma och att kunna kontrollera dessa i realtid är ett stort mervärde för operatörerna. En anläggning kan exempelvis ha 1,1 miljoner batterier, det blir många sensorer det.

Underliggande marknad för batterier, elbilar:

Geely bestämt sig för att utöka sin verksamhet i Geelys och Volvos gemensamma utvecklingsbolag CEVT. Detta sker på Insplorions bakgård i Göteborg och Insplorions kopplingar till Volvo är tydliga sedan tidigare. Volvo gick även ut med en nyhet som rönte stor uppmärksamhet eftersom de vågat säger sig börja med elmotorer i alla bilar från och med 2019, ett stort steg och det är kul att se att det är Volvo som tar detta. En viss diskussion om hur stort steget egentligen är kom direkt efter. För egen del så lägger jag det till ambitionen om en omställning och ser detta som signalpolitik med bibehållna hängslen. Frankrike gick ut med att diesel- och bensinbilar förbjuds 2040, så det är ännu ett land. Ibland räcker det med att titta på politiska beslut för att se framtiden tänker jag mig. Norge och Nederländerna har ambitionen att förbjuda detsamma 2025.

Bloomberg justerar sina prognoser och skriver att elbilsmarknaden kommer att slå hårdare och snabbare än vad de förutspådde för ett år sedan. Northvolt fortsätter med sina planer på en Gigafactory, som Tesla kallar sina, för batteriproduktion i Sverige, de går vidare med städerna Skellefteå och Västerås. Volvo ger också Northvolt en liten hint publikt i en artikel som visar hur snabbt omställningen börjar ta form. Det ser ut som att Sverige kan komma att positionera sig med som ett kunskapsland i omställningen vilket i sig lockar till sig aktörer.

Gassensorprojektet

Lite förvånade det mig att gassensorprojektet vaknar till liv, och inte bara vaknar till liv, utan det ser även ut att vara relativt långt gånget. VD Patrik nämnde i senaste VD-ordet till delårsrapporten att fälttester skulle komma under slutet av året. Det förvånade mig något då det betyder att de har en luftkvalitetssensor som är testad i realistisk miljö. Och idag så kom då ett pressmeddelande om att de kliver in i ett projekt med tretton andra aktörer för att mäta luftkvalitet i Göteborg och Santiago. Att det också görs i ett projekt som har fokus på Internet Of Things gör mig inte heller besviken då detta i sig är en enorm marknad framledes och där sensorer kommer spela en stor del. Detta är något som jag inte hade räknat med skulle vakna till liv nu och inte i en så tydlig form. Att de andra tretton andra aktörerna som är med i projektet övertygats, bl.a. Ericsson, om att Insplorions sensorer passar för detta ändamålet validerar deras teknologi. Dessa aktörer bör alla ha en god överblick på marknaden för nuvarande teknologier för luftkvalitetsmätning. Att de då väljer Insplorion är starkt.

Marknaderna för dessa sensorer kvarstår att räkna på och det är inte helt lätt eftersom Insplorion kommer med några nya värden till marknaden, det största är att de kan erbjuda en sensor som har hög mätnoggrannhet till lågt pris (de tidigare som sitter i exempelvis Mumbai är stora som kylskåp och väldigt dyra). Medvetenheten kring problematiken med luftföroreningar är relativt låg till följd av att vi inte har så stora problem själva.

I en rapport anges marknadsstorleken vara $361 miljoner 2017, $2,4 miljarder 2022 och över $3 miljarder 2027, den kraftiga tillväxten härleds till förbättrad miniatyrisering och lägre priser,  efterfrågan ökar också kraftigt för mätning av luftkvalitet i städer till följd av att allt mer rapporter visar på de skadeverkningar som kommer till följd av detta.

The growing awareness of air pollution will be drivning the demand for gas sensors.

Utöver marknaden för mätning av luftföroreningar i stadsmiljö så öppnas även dörren till en stor mängd mätområden utöver stadsmiljö, enbart inom industrin finns det ett stort antal användningsområden där Insplorions sensorer kan komma att hitta sin plats tillsammans med olika aktörer. Och fördelen med en plattformsteknologi är att de står dem fritt att välja de mest lukrativa områdena vilket de ändå tycks ha en bra känsla för om vi ser till vilken fas de befinner sig i, i förhållande till de två marknaderna de nu ger sig in på.

Övrigt

De har stärkt sitt immateriella skydd med två patent, grundpatentet godkändes för Europa och sedan godkändes lite oväntat gassensorpatentet för USA vilket är betryggande när det projektet vaknat till liv.

Jag har även hittat att de sitter ihop i en nätverksgrupp, Innovation Pioneers, där även Volvo och Akzo Nobel finns med, aktörer som de har pågående samarbeten med.

Ledning och nyckelpersoner har även utökat sitt ägande genom incitamentsprogrammen som tidigare beslutats om. En till omgång förväntas till slutet av året.

Instrumentaffären imponerar inte något vidare ännu, men jag behåller min prognos om 4-10 instrument för 2017.

I en presentation så var Patrik tveksam till att starta ett till sensorprojekt just nu, tidigare så ansåg de sig ha tid. Min slutsats kring detta är att momentum ökat i de befintliga projekten.

Uppmärksamhet sedan sist:

Artikel i investerarbrevet #6

Artikel i investerarbrevet #7

Trading Direkt

Pär Ståhls artikel om batteriboomen

Träff hos Aktiespararna (video)

Klipp från Power Circle Summit

Finalist i E-prize, Sverige största energipris

Bengt Kasemo är med i Läkartidningen

Personlig slutsats just nu

Jag tycker mig se ett högteknologiskt bolag närma sig den första penetrationen av jordskorpan. Fortfarande är medvetandegraden relativt låg kring både elbilar och luftföroreningar men det börjar ta sig då de större medierna börjar bevaka marknadshändelserna allt mer. Den polariserade debatten verkar även ha bitit investerarna där frågan om bränsleceller eller batterier verkar ha blivit en ideologisk strid istället för att investerarna diskuterar fram till hur verkligheten ser ut. Själv bevakar jag nuet och gissar om framtiden. Och just nu har de största biltillverkarna primärt valt lithium-jon batterier för sina satsningar och jag gissar att detta kommer vara förstahandsvalet för fordonsenergi under kommande 5-10 år. Men det betyder inte alls att båda delarna inte har ett existensberättigande med tillhörande stora marknader.

Jag skulle helst ha sett att Insplorion AB kontaktade en global publicist som fick paketera deras olika delar och se till att journalister runt om i världen tar del av deras framsteg i de olika projekten. Jag ser långt sämre projekt i långt tidigare skede röna större uppmärksamhet än Insplorion enbart på grund av att de väljer att kommunicera med journalister. Mer uppmärksamhet skulle göra att de hittar sin väg in i alla rapporter som skapas löpande kring marknaderna och dess aktörer samtidigt som att värderingen av bolaget skulle hamna på en nivå som styrs av investerare med marknadsmedvetenhet och långsiktighet. Detta är också en vertikal som jag bedömer kunna påverka aktiekursen och som skulle gynna bolaget när de exempelvis vill göra en riktad emission, då ska de inte sälja andelar för billigt på grund av att de inte kommunicerat till alla som kan tänka sig ha en del i bolaget. Eftersom marknaderna accelererar kraftigare än något analyshus förutspått så skulle jag som investerare inte må dåligt av att Insplorion gjorde detsamma om ökat momentum är möjligt på bekostnad av likviditet.

Jag är fortsatt optimistisk och ser fram emot mognadsfasen som, i mina ögon, nu har påbörjats. Och detta är mina tankar, om du har egna så kommentera gärna, anledningen till att jag lägger ut detta är för att kunna analysera med andra.

Annonser