Nu befinner vi oss i april och vi är därmed inom den period där besked om batteriprojektet kan komma baserat på bolagets kommunikation (6-9 månader). Några mer exakta tidsangivelser har inte givits under projektets gång vilket gör att jag själv utgår från att planen fortsatt gäller, vilket för mig pekar på april-juni.

Projektet som angivits bli klart i denna period är det projekt som pågår hos AGM Batteries ltd. i Thurso. Detta projektet har för avsikt att integrera Insplorion’s sensorer i en kommersiell prototyp som sedan kan användas för införsäljning hos de större batteritillverkarna (LG Chem och Samsung via den multinationella aktören och egna dialoger med Panasonic har nämnts i tidigare kommunikation).

Utöver detta projektet pågår även ett projekt på Uppsala Universitet där målet är ett annat, nämligen att samla data, kunskap och erfarenhet kring placeringar av sensorer och annat. Detta är ett kompletterande projekt som går parallellt med det hos AGM när den multinationella aktören ville öka takten. Detta gjorde att en omprioritering gjordes och vem som pekade på att projektet skulle delas upp och förläggas hos AGM är lite oklart, men att ett högre momentum var önskvärt anser jag vara tydligt. Projektet hos Uppsala Universitet är också bekostad av annan part, men från statligt håll.  Till detta har vi också ett tredje projekt, uppburet av anslag från EU, där målet istället är affärsnytta, det projektets slutdatum är 31/5 2017.

I den senaste frågor och svar (9 februari 2017) där VD svarade på frågor så tolkar jag svaren som självsäkra kring resultatet av projektet hos AGM. Detta stärker min uppfattning kring projektet och bolaget har fram till nu också visat att de planerar och genomför sina åtaganden i en strukturerad ordning.

I frågor och svar lyfts även ett konkurrerande projekt upp. Detta är PARC som görs av Xerox i samarbete med LG Chem Power och GM. Jag är normalt vän av konkurrens av samma anledning som VD nämner i frågor och svar;

Deras arbete och marknadsföring med fiberoptik för batteriövervakning har gjort det lättare för oss att ha en dialog med andra batteritillverkare och deras verksamhet har bidragit till godkännande för oss att använda fiberoptik i batterier för on-line-övervakning.

Detta gör också att förfarandet att använda fiberoptik tar bort ett av frågetecknen för mig och jag känner mig trygg i den skillnad som VD påpekar mellan dessa projekten, PARC mäter fysikaliska förändringar (med FBG) och Insplorion mäter i kemin (med NPS), nanoteknologi kan bli det som skiljer dem åt och det finns, så vitt jag kan bedöma flera fördelar med Insplorions teknologi över tid. Att aktörer som LG Chem och GM har valt att gå vidare till kommersialisering är också något som stärker enligt min åsikt. Panasonic tillsammans med biltillverkare bör vara intresserade av att bemöta potentiella teknologiska fördelar i batteripacket.

Den underliggande marknaden för batteriprojektet

Marknaden för lithium-jonbatterier utvecklas just nu i en rasande takt och jag tar rygg på Goldman Sachs; ”Lithium is the new gasoline”. Allt fler batteritillverkare utökar sina fabriker och även stora aktörer som LG Chem påpekar att en stor del av kapaciteten redan är fylld vilket kräver kapacitetsutökningar. Till detta har vi även Northvolt som planerar en 40-miljardersfabrik i Sverige och spekulationer kring Tesla’s europeiska fabrik, som jag personligen hoppas också ska hitta sin väg till Sverige.

Fler biltillverkare offentliggör sina planer och de som redan offentliggjort sina, som exempelvis Daimler (Mercedes) försöker nu korta ner time-to-market, i Daimlers fall med tre år som ska kortas med hjälp av €10 miljarder. Vad som driver denna utveckling är en kombination av politiska beslut, konkurrens och att batteripriset börjar nå en nivå där massadoption är möjlig utan statliga morötter.

I Sverige bedömer jag själv att medvetenheten kring omställningen till elbilar är mycket låg. Jag bygger min uppfattning på argument i sociala medier, i verkliga livet och i samtal med bilhandlare som jag försöker hålla med jämna mellanrum. VW-säljarna är väl de som ligger i framkant som till och med ser fram emot lanseringen av elektriska fordon medan exempelvis Subaru-säljaren senast för någon vecka sedan fortfarande inte att det skulle slå igenom.

Utöver elbilsmarknaden så växer det enorma området Grid & Renewals i en allt snabbare takt. Denna del bör vara aktuell för Insplorions sensorer då det möjliggör övervakning av batteriparker i realtid. Ett exempel på hur stort detta området är det senaste projektet i Adelaine där 1,1 miljoner batterier kommer att användas för att lagra solenergi.

Och eftersom den underliggande marknaden växer så bör viljan att nå marknaden snabbare också öka för Insplorion med samarbetspartners. Som det ser ut nu så kommer den stora andelen volymmodeller 2020 från de största biltillverkarna. Fram tills dess ska de ta fram sina plattformar för elbilar och det är just nu stora pengar som rullar in till dessa. Ingenjörer och teknologi kommer att bli en bristvara och högst åtråvärt under kommande år enligt min bedömning.

Utöver batteriprojektet

Ett instrument är sålt och nu börjar de ökade insatserna inom instrumentaffären synas i form av utökad marknadsnärvaro i olika sammanhang. Två nya sensorytor är också lanserade vilket gör att Insplorions instrument nu bör hitta kunder inom tidig läkemedelsutveckling. En allians med Biolin Scientific som numer ägs av det starka Addlife ser ut att stärkas, dels genom att Biolin själva lyfter fram Acoulyte samt att de är bokade på samma event, vilket med all säkerhet kommer bära frukt lite längre fram. Själv har jag en prognos på 4-10 instrument under året, vi får se hur det står sig.

För övrigt så sammanfattas ambitionerna för 2017 väl av VD-ordet till senaste delårsrapporten;

För 2017 är Insplorions främsta prioritet att inom Instrumentaffären öka takten i marknadsföringen och försäljningen av Acoulyte-instrumentet, dels genom våra egna försäljningsinsatser, dels via samarbeten med våra distributörer. Inom Sensoraffären är huvudfokuset att tillsammans med AGM Batteries åstadkomma en uppskalning av batteriprojektet till skarp produktion. Samtidigt har vi startat ett luftvårdsprojekt inom Sensoraffären som kommer att få skarpare konturer under året då samarbetspartners ansluter.

Från och med nu blir det lite mer spännande helt enkelt.

 

Annonser