Inom den extremt snabbt växande batterimarknaden för fordon och för lagring i större skala är Insplorion AB på väg att kommersialisera sensorer för att mäta laddning, hälsa och temperatur i realtid, något som tidigare inte varit möjligt. De har bevisat genom proof-of-concept att detta kan ge mindre batterier eller 15-25% längre körsträcka för exempelvis en elbil tack vare bättre kontroll och styrning. Förutom batterisensorn kommersialiserar de även sensorer för att mäta av luftföroreningar.

Tips! Gå med i facebookgruppen som diskuterar Insplorion AB…

Definition av sensorer

När man säger ordet sensor så kan en bild på ett microchip dyka upp, eller något annat, det beror på vad du har för referens. Egentligen är en sensor något som talar om något man önskar veta. Du skulle kunna vara min sensor om jag bad dig säga till mig när du ser en blå fågel, då skulle du vara min blå-fågel-sensor. Andra exempel är kanariefåglar som användes i kolgruvor förr, när de dog visste man att man skulle utrymma, eller varför inte en hund som är tränad för att skälla när den känner lukten av droger.

Definition av Insplorions sensorer

Man belyser med en fiberprob nanostrukturen och mäter av hur ljuset ser ut när det studsar tillbaka. Tekniken är inte låst till att endast mäta en sorts omgivning utan kan med fördel användas till en mängd olika ändamål. I dagsläget så har de valt att kommersialisera på två områden, sensorer för att mäta laddning i batterier samt att mäta luftföroreningar. Läs mer här…

Hur kommersialiserar de sina sensorer 

De har varit tydliga med att de letar efter en passande marknadsaktör som de i samarbete med skapar projekt. Projekten finansieras antingen med anslag eller så bekostar man projektet tillsammans om man vill det ska gå snabbare till marknaden, som i batteriprojektet. Exempel här…

Marknadens storlek – Uppskattning 

Den totala marknaden för Insplorions sensorer är mycket svårt att uppskatta. Detta delvis på grund av att batterimarknaden är i extrem tillväxt samtidigt som exempelvis sensorer för mätning av luftföroreningar inte varit möjliga tidigare tack vare storleken samt höga prislappar på de befintliga teknologierna. Även bärbar luftmätare är också svårt att uppskatta efterfrågan på, men befolkningen i världen blir allt mer medvetna om hälsoriskerna med luftföroreningar. Angående uppskattad procentuell royalty och vad denna baserar sig på är som sagt rena uppskattningar då bolaget inte offentliggjort något sådant. Grid & Renewal förutspås vara 37% av totala lithium-jon batterimarknaden 2020 (batterier till elbilar 30%), jag har ändå valt att förminska den kraftigt just nu tills jag förstår denna. Denna uppskattning blir lite av ett levande dokument och jag tar gärna emot synpunkter.

insloroion_marknad

Läs mer om batteriprojektet här

Läs mer om batterimarknaden här

Annonser