Insplorion AB - Analys av teknik, marknad, ledning

Insplorion är ett bolag med stor potential. Här samlar jag mina betraktelser kring bolaget.